Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inwerking van ammoniak op benzaldehyd:

Benzaldehyd vormt met ammoniak geen benzaldehydammoniak en verschilt daarin van de aliphathische aldehyden.

Dc inwerking heeft volgens onderstaande formule plaats:

c^cr't...... CiNs

H 1 _ _ \O*==CC6H5 —>iHfi +- HC-C6ffs

4/4-H0 H C6H, C~N

I JJ.J

Hydrobenzamid (Tribenzylideendiamine).

Door verhitting gaat dit over in derivaten van glyoxaline.

( N CH ]

' i . ///■/ II '

glyoxaline = v |j

I ' At CH \

H I

H

Eerst vormt zich n.1. amari ne N_ C CtHs

dat nevenstaande samenstelling ^ her" ' '

H

De waterstofatomen, die aan de beide uiterste C-atomen van hydrobenzamid gebonden zijn, gaan dus over naar de stikstofatomen. waarna de koolstofatomen zich door de twee vrijkomende bindingen wederzijds binden en aldus de glyoxaline.

ring vormen.

Door oxydatic gaat amarine over in een ander glyoxalinederivaat: lophine

AL C C6Hg

, LJ rf 'I lophine of

£15 L- \ i

11 triphenylglyoxaline.

/V c tl tl 5

H 6

Sluiten