is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£iï-zout cn verhit dit niet Cu-formiaat, (/ie bij de bereiding der aldehyden), dan ontstaat o-nitrobenzaldehyd, het rendement is echter zeer slecht.

Door de „Société chimique des usines du Rhöne" is echter patent genomen op de oxydatie van o-nitrotoluol tot o-nitrobenzaldehyd met zwavelzuur en mangaanperoxyde. Toch blijft het een bezwaar van deze fabrikatie, dat toluol niet in zulke uitgebreide hoeveelheden te verkrijgen is, als naphtaline, dat door andere fabrieken (Badische Anilin und Sodafabrik) als uitgangsmateriaal voor de indigosynthese wordt gebruikt.

Bij reductie van o-nitrobenzaldehyd met zinkstof en ammoniak, vormt zich eene verbinding, welke vroeger voor het anhydrid van anthranilzuur gehouden werd en vandaar den naam a n t h r a n i 1 ontving. Het ontstaan kan door de volgende formules worden verklaard :

c // c co 11 c ff / c°"

NO, reduceeren °• "* \ //

N 0/1 methylalphenylhydroxylamine.

Door waterverlies gaat deze verbinding in anthranil over: ,, yCO/f t ,C = O

'• U 6 I

N o,[ xNI/

anthranil.

Het anthranil staat, evenals het o-nitrobenzaldehyd in nauwe betrekking tot indigo.

Metanitrobenzaldehyd ontstaat bij het nitreeren van benzaldehyd.

Het dient voor de bereiding van metatoluidine, dat ook door nitreeren van toluol en daaropvolgend reduceeren te verkrijgen is; daar echter bij het nitreeren van toluol het nietanitrotoluol slechts als bijprodukt ontstaat, gaat men voor de bereiding van metatoluidine van het meer toegankelijke metanitrobenzaldehyd uit. Dit wordt eerst met /' (V6 behandeld:

0 rci,

— H 6 //

C\ //4 ( + P Cl, C\ Ht ; + l'0 Cl3.

NO, \NOz

Wordt dit lichaam voorzichtig gereduceerd, dan ontstaat: