is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[)c ortho- cn paraoxyaldehydcn vcrtoonen onderling verschillen b. v : de eerste zijn over te stoomen, de laatste niet, verder vormen beide koperzouten, waarvan die der orthoverbindingen in eene overmaat N//3 oplossen cn die der paraoxyaldehydcn niet.

De eenvoudigste oxyaldehyden zijn de drie isomcre oxybenzaldehyden, als phenolen kleuren zij zich alle met Fe, 67fi.

Ortho-oxybenzaldehyd of salicylaldehyd komt in de natuur voor in spiraeasoorten en ontstaat door oxydatie van salicylalkohol, ook kan het volgens de Rei me rsche reactie uit phenol verkregen worden.

Paraoxybenzaldehyd ontstaat evenzoo uit phenol door de reactie van Reime r-T iemann.

Door methyleeren wordt de methylaether gevormd, het anijsaldehyd. Gewoonlijk wordt dit echter bereid uit anethol , het hoofdbestanddeel van de anijsolie.

OCH, OCH}

/\ /\

! > I

OXt/£££/?£/V I

\/

CtiyCHCH C^~fi

anethol anijsaldehyd.

Het vindt toepassing in de parfumerie.

Dioxybenzaldehyden. De voornaamste dezer verbindingen is het protocatechualdehyd (methylal i. dioxy 3. 4. benzeen;, het wordt synthetisch bereid volgens R e imer uit pyrokatechine.

Twee aethers van het protocatechualdehyd, het piperonal en het vanilline, zijn van groot gewicht voor de parfumerie : /■«^O C o

/<:" /\H /\H

\/0H \/°C^ \/°^cH

OH OH O-- ' A

protocatechualdehyd vanilline piperonal.

Vanilline vormt het werkzame principe van de vanille (vruchten van Vanilla planifolia), het wordt bereid uit eugenol: