is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan, waarin een der //-atomen van de A'//-groep door C //j is vervangen, en uit de formule II zou een phenylderivaat van acetamid n. 1. acetanilide ontstaan.

C. //, - C= O CJf c=ü

1 11

N " v "

c"> 'l <■.//,.

Dit laatste blijkt zich nu uit het acetophenonoxim door de Hcckmann-sche omzetting te vormen, zoodat aan dit oxim de formule II toekomt.

Van het acetophenonoxim is evenals van alle vetaromatische ketonen maar één oxim bekend; de oximen van de substitutieprodukten van het benzophenon komen echter in twee isomere vormen voor, die in elkaar zijn om te zetten.

Door Hantzsch is de volgende nomenclatuur der isomere oximen voorgesteld; zij worden onderscheiden door de voorzetsels syn" en ,an«i". Achter het voorzetsel „syn" wordt het radicaal genoemd, dat zich in de ruimte het dichtst bij het aan de stikstof gebonden radicaal bevindt en daarna het radicaal dat het verst daarvan verwijderd is; men kan ook het voorzetsel ranti" gebruiken, maar dan worden de radicalen in omgekeerde volgorde genoemd, b. v. de onderstaande isomoren worden als volgt onderscheiden :

C-C\HVCH, C\Hb c Ce lft (' lls

x i on

syn-phenyl tolylketoxim , ... ,, .

anti-tolyl ph.nylke.oxin,

Wanneer echter het radicaal, dat zich aan de stikstof bevindt met een der andere reageeren kan, dan wordt het isomeer waarin deze beide radicalen zich het minst van elkaar verwijderd bevinden de synverbinding genoemd. Een voorbeeld hiervan vormen de oximen van het benzaldehyd, waarvan

een gemakkelijk water afsplitst, zoodat dit de synverbinding is :

r6//5-r_// //s c-h

'I II

^ —OH //OA'

benzsynald.x.m hen.an.i.ldoxim.