is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door verhitting met alkaliën of zuren wordt hieruit het primaire amine afgesplitst:

Ct //4 < C°0> NR +2//,ö»> Q //, < + NH, R.

De gesubstitueerde aminen worden verkregen door inwerking van gesubstitueerde halogeenalkylen.

Behalve het phtaalimide is nog het i s o i m i d e bekend, echter niet in vrijen toestand, maar in den vorm van phtaalalkylisoimide (Hoogewerff en v a n Dorp. Ree. 13, 93).

Dit vormt zich n. 1. bij de inwerking van acetylchloride op phaalalkylaminezuur :

_ ,, CONHR / C~ NR C— NR

* 1 ^ COOH H< ( 011 Cs //t < > O + IIt O

COOH CO

Hij de inwerking van KOU op phtaalimide vormt zich het A'-zout van phtaalaminezuur.

C, //, < C°0 > NH+ KOU - Ct < c°°*^

phtaalaminezuurkalium.

|Daar alleen het orthophtaalzuur een imide vormt, zijn de amiden der andere phtaalzuren op deze wijze niet te verkrijgen.)

Phtaalaminezuur ontstaat ook wanneer phtaalzuuranhydrid in water wordt opgelost, door inleiden van ammoniak in deze oplossing.

c'"'(%0 + **■ c'*!%%%

Phtaalzuuranhydrid dient volgens de reactie van Gabriel en M i c h a e 1 voor de bereiding van aromatische ketonzuren, waarin de carbonyl- en de carboxylgroep in verschillende zijketens voorkomen Wanneer n. 1. phtaalzuuranhydrid op een mengsel van iVtf-acetaat en azijnzuuranhydrid inwerkt (dus eene gewijzigde Perkin'sche reactie) ontstaat phtalylazijnzuur volgens onderstaande vergelijking :

7