is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichamen op aliphatische aldeliyden of aldchyddcrivatcn welke zich als aldehydcn gedragen, (b. v. acetalen).

Als condensatiemiddel kan geconcentreerd zwavelzuur gebruikt worden.

Methylal (het dimethylderivaat van methyleenglykol) reageert b. v. met benzol als volgt:

'f, c < 00[\h£ + 2 c\ //B 2 en, oh c/f, <

In plaats van benzol, kan men phenol, dimethylaniline enz. op methylal laten reageeren b. v :

ocir ^ c, /r oh

C < OCH + 2 6«°" ~2 c*OH V c"> < H, OH

/f> c< or'/t + 2CJ/:' NyC/[^ **

C. h. N(C 1L).

^2 67/,0//+ 67/i<^;AV7-;;

Ook kan men methylal vervangen b. v. door acetaldehyd, crotonaldehyd. glyoxylzuur e. a. zoodat deze Baeyer'sche reactie dus voor sterke uitbreiding vatbaar is.

Het M i c h 1 e r'sche keton, dat ook een diphenylmethaanderivaat is, ontstaat uit phosgeen en dimethylaniline met Al Cl3 :

CO Cl, + 2 CB Hh N(CHt)t »*■

(CHS), N. C , //4 - CO - C, //, N (CHX),.

Een diphenylmethaanderivaat, waarbij de benzolkernen behalve door de CH^groep nog direct verbonden zijn is het fluorcen. dat bij het doorleiden van diphenylmethaandamp door eene gloeiende buis wordt gevormd :

C H (- 6 \

,.6 > CH2 — )CH,

CC, i cs Ht /

fluorcen.

Bij oxydatie van tluoreen ontstaat het fluorenon, dat is het diphenyleenketon: