is toegevoegd aan uw favorieten.

Te Deum laudamus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73. Maria te minnen.

1. Maria te minnen, wat zalig genot.

Zij is onze Moeder, de Moeder van God. Refrein. Maria, mijn Moeder, U wijd ik mijn hart, Aan U mijne liefde, in vreugd en in smart.

2. Gij helpt Uwe kind'ren in droefheid en strijd, Met machtige bede, o Moeder, altijd.

Maria, mijn Moeder, enz.

3. Neem ons in bescherming, o machtige Maagd, Verhoor toch als Moeder, het kind dat U vraagt. Maria, mijn Moeder, enz.

4. Mijn hart zal U minnen, U loven mijn mond, Bezegel, Maria, dit liefdeverbond.

Maria, mijn Moeder, enz.

74. O Maagd, zoo rein, zoo schoon.

1.0 Maagd, zoo rein, zoo schoon! Eens zie ik U hierboven Met d' Eng'len, die U loven, Met Jesus, Uwen Zoon.

Refrein. O Maagd, zoo rein, zoo schoon! ) bjs Eens kniel ik voor Uw troon. )