Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den eigenaar. Het aantal der paneelen op de bedsdeuren is tot één geslonken, doch zij zijn nog rechthoekig en boven met balusters (stijlen) getralied. Bij latere bedschuttingen treft men het gebogen paneel, onder den indirecten invloed der Fransche meubelkunst. De paneelen zijn beschilderd met bijbelsche voorstellingen: 1°. Paulus bekeering; 2°. Maria boodschap; 3°. Rebekka drenkt Abrahams knecht; 4°. Christus met de Samaritaansche vrouw (Saamanij Taanzee vrou!). Op het friespaneel ranken, waartusschen cartouches met voorstellingen van eene hertenjacht.

De wanden zijn bekleed met blauwe en witte Makkumer tegels. Vloer als in het vorige vertrek.

Los huisraad in de beide Hindelooper kamers.

847. Keeft van ongeverfd eikenhout, met vier deuren. Bizonder gaaf en verzorgd specimen. Noord-Hollandsch type uit de eerste helft der 17e eeuw, te Hindeloopen geïmporteerd. Gestoken rankenfries, in twee deelen gescheiden door een een vruchtenbak met pikkende vogels. Vlakke, gecanneleerde pilasters met ebbenhout versierd (o. a. druipers) en met Ionische kapiteeltjes. In de lucht verheven op twee Hindelooper schammels of schragen.

Dergelijk geïmporteerd werk had veel invloed op de Hindelooper schrijnwerkers en schilders. Het rankenornament vindt men in het oneindige herhaald terug op de beschilderde meubels vooral der 18e eeuw. Evenzoo de pikkende vogels, de Ionische kapiteelen en het kasttype zelf, met vier deuren, leeft voort in de beschilderde Hindelooper en Molkwerumer kasten en andere meer directe navolgingen in blank eikenhout.

848. V uurbankje van ongeverfd eikenhout, met snijwerk versierd. Schuin uitstaande balpooten. Hierop kwam de vuurpot te staan. Zeventiende eeuw.

Aan het einde der 18e en in de 19e eeuw werden voor hetzelfde doel eenvoudige, blauw of rood gemarmerde bankjes met rechte zijstukken en tegelblad gebezigd. Hier alleen in miniatuur vertegenwoordigd. Zie ook de teekeningen van Lap (no. 845).

849. Mangelplank van ongeverfd eikenhout, versierd met snijwerk o. a. wapen van Hindeloopen en Amsterdam. Gedateerd i6gi.

850. S k r e e n of kist met één deur en vastzittend deksel dat geschraagd wordt door halve kolommen met Ionische kapiteeltjes. Geheel beschilderd o. a. met voorstellingen van geloof, hoop enz. Geplaatst op twee beschilderde schammels. i8e Eeuw.

Afgebeeld in „Het Huis" t. a. p.

Sluiten