Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan worden weggeperst.

Onbeveiligde leidingen en appendages.

voorgekomen is, dan komt de benzine met de lucht in aanraking en vormt daarmede een explosief gasmengsel.

3' De leidingen, waaruit de benzine naar de plaats van aftappen wordt geperst, zijn of in het geheel niet, óf slechts gedeeltelijk beveiligd tegen de schadelijke gevolgen van een breuk.

Derhalve is men bij dit systeem niet voldoende beveiligd tegen explosie of ontploffing.

Het derde systeem eindelijk (zie Fig. 20) waarbij met een beveiligende laag water en glycerine wordt gewerkt, bestaat uit een onder den grond liggend vast reser¬

voir b, waarin de ,

brandgevaarlijke o h ™ D /?

vloeistof wordt bewaard, die door leiding h met het hooger liggende reservoir a verbonden is. Deze verbinding is van dien aard, dat, zoodra er uit leiding k door kraan f benzine wordt getapt, uit a door leiding h glycerine naar b vloeit.

Het is duidelijk, dat gedurende het aftappen van de vloei stof de vorming van een explosief gasmengsel in reservoir b wordt

voorkomen. Maar - — --

het systeem werd Fk. 20

door de Martini «S:

Hüneke Machinenbau A. G. op veiligheid en bedrijfszekerheid onderzocht, met het resultaat, dat noch het een, noch het andere voldoende bleek gewaarborgd.

Drie aanleidingen tot ongelukken zijn n.1. bij dit svsteem opengelaten: ie Het is niet mogelijk, de aftap-leidingen, waarin zich de brandgevaarlijke vloeistof onder druk bevindt, zoo te maken, dat er bij breuk geen gevaar ontstaat. In geval van brand zal derhalve de brandgevaarlijke vloeistof op de plaats der breuk naar buiten treden en in brand geraken.

2c Het vullen van het vaste reservoir b uit het transportvat g geschiedt daardoor, dat de glycerine, nadat de driewegskraan e is omgedraaid, door

Onbeveiligde leidingen.

Sluiten