Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar heden ten dage komt het gebruik van katoenen stoffen meer en meer in zwang. Onze zwarten versieren hoofd, hals en lendenen met aaneengeregen glaskoralen en schelpjes, of met fijne koordjes uit gekleurd gras gevlochten, en dragen aan armen en beenen armbanden van geel of rood koper of ook van ijzerdraad.

Hun godsdienst is spiritualistisch. Zij nemen het bestaan van een Opperwezen aan, dat zij den naam geven

Na de jacht: een doode leeuw en een luipaardvel.

van vader, heer, koning, schepper of voorzienigheid. Onder dit Opperwezen komen geesten, aan wie zij bovenmenschelijke kracht toeschrijven. Verder vereeren zij de schimmen der afgestorvenen. Zij bidden, brengen offers en zijn zeer bijgeloovig.

De verschillende families onderscheiden zich van elkander door het zoogenaamde ,,totem". Dit woord beduidt een zeker verbod, van iets (dier of plant) aan te raken of er van te eten, zoodat een ,,totem" dient als kenteeken, zinnebeeld of band voor de leden eener