Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niét anders, spreekt er in tót ons en kómt er daarom in tot ons. En God zal Zijn Woord van de hand eens iegelijken eischen, van de hand eens ieders, tót wien die, bij overgeestelijken geminachte uitwendige vorm, gekomen is! Hier is het Woord en de vorm niet van elkander te scheiden, zoo min trouwens als bij eens menschen woord.

Dat overigens die noodzakelijkheid en onmisbaarheid van de Kerk, zichtbaren vorm des Woords, en Sacrament, ook hierin ligt, „dat Gods recht en waarheid openbaar moeten worden in de werkelijkheid van diezelfde wereld, die ze schond en hoonde", dit zullen wij niet tegenspreken. De eere van God moet blinken, alomme, en tot in alle eeuwigheid; en dit inzonderheid door middel van Zijn Kerk!

Sluiten