Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij A. VAN ZIJL, Papestraat 8, verscheen mede:

Ds. A. M. DIERMANSE, De Uitverkoren Kinderen

Wedergeboren, Eisch des Verbonds? .... ƒ1.10

Ds. A. M. DIERMANSE, De Uitverkoren Kinderen

Wedergeboren, Eisch des Doops? „ 1.—

Men leze de uiterst gunstige beoordeeling achteraan in deze brochure.

Dr. E. J. W. POSTHUMUS MEYJES, Op het

Fondament der Apostelen en Profeten, 2e druk, „ 0.75 Rede uitgesproken op de Jaarvergadering der Confess. Vereen, te Utrecht, benevens een drietal predicatiën. — Deze eerste druk van dit werkje was in ééne week totaal uitverkocht. Dit zegt meer dan alle aanbeveling.

Ds. W. H. OOSTEN, Afscheidsrede te Enkhuizen, „0.15

Ds. W. H. OOSTEN, Intree-rede Scheveningen . „0.15

Ds. J. VAN HENTEN, Bevestigingsrede bev. Ds.

Oosten te Scheveningen „0.15

Ds. W. DOORN, Paulus' roem in de Hulpe des Heeren tot vervulling zijner bediening. Gedachtenisrede na volbrachte 40-jarigeAmbtsbediening „ 0.25

Ds. D. RINGNALDA, Hoor, o Dochter en Zie!

Intree-rede te 's-Gravenhage „0.25

Ds. C. ORANJE, Niet wederkeeren tot dwaasheid.

(Hervormingsrede) f) o.20

D. W. DE BRUIJN, Davids Jeugd, „Eigen geschrift van David", Cantate 4-stemmig voor Orgel of

Piano „0.30

Voor Zangvereen. bij getallen'lager.

Sluiten