Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf tijdens 'Verh°u^.lng' Waar de Heere Jezus hen voorstelling in Ziin'^rk 6^ °°k Z'Jn wijze van

en zichtbare inrich int , "7 ?*" Zichtl*m Ses'»"«

« behooren « d"X«"

tijdelijke inrichting wél tot M ii ll.T ,? "Itwend.ge en

tijd natuurlijk niet afbreken of rf h & **¥ Pr°ef"

als het kon af tp hroL- i ' Ö e&eerte hebben dien -»« wi,

sirH~;"et's ?' ~

weten, maar LT„ , ""V"* r""* d« oitk°m« *>" en ook in den 2inZZL^ ^ >3:6-9,

^ZoTVZlï tz rrjoh; "»=»"*-

hadden ontvangen om te doorzien of ienSTnd d" '\X T'''

ï sr* tirzn

dL™, zon „i ,T; 7s die de Kerk,

l" r/t" trdfte

en nog minder wi.rfl verborf ™n,ch des harten,

onwedergeboren wa^dT^

bV:^Vn6reeneen T' £ K^ -"n

kenïeekenen Z d, l!T °ie,S' h°eWel er ■"* "el

gees.eii.-ke leven, en vanhet^Z *» *">< ™»

iemand t h? 7? °immer ^ ™

wij zuil „ " „ie 1 vergeviag der zooden bezat,

doen somtij we ie °d,Tn» 7™ "

J wei iets dat naar het betoon van zulk een

Sluiten