Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJN HAR T HEB IK GEDRAGEN.

Mijn hart heb ik gedragen

Tot aan de wijde zee,

Door veel vergelen dagen Door veel vergeten wee.

Met bloemen langs de wegen Heb ik het aangedaan,

Veel jchoona werd het ten zegen .— Veel ió 't voorbijgegaan.

Maar wat het, uitverkoren,

Voor zich bewaren mocht •— Het ging eenmaal verloren Op onzen verren tocht.

JVaarloe ook doode dingen Diep in oitj hart bewaard —

IVat zijn herinneringen Op deze wereld waard?

Doch ij beur beeld gebroken,

Verbleekte*beur bonte kleur — Mij liet beur zoele rooke Een bart vol zoeten geur...

Sluiten