Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een jongmensch van omstreeks 25 jarigen leeftijd, vermoedelijk een Rus had eenige dagen geleden zijn intrek in het hotel genomen en verzocht zoo er brieven of pakketten voor hem kwamen, die dan maar in ontvangst te nemen, daar hij voor zaken in de omstreken had te vertoeven. Hij had zich doen inschrijven als Oscar Kapollawitz.

Dat moest mijn man zijn geweest. Daar kon ik niet meer aan twijfelen. Ik voelde het als een zekerheid, die

niet aan't wankelen was te brengen.

„En.... hebben jullie hier nog pakketten of brieven ? — kun je begrijpen dacht ik er zelf aanstonds bij.

„Neen! Toen een aangeteekende brief uit Parijs gearriveerd was, is hij vertrokken en wij hebben hem niet meer gezien, — luidt natuurlijk het antwoord.

Ik zal het relaas besparen van alle bezoeken aan hotels dien dag gebracht, om mij te vergewissen of de vreemde snuiter nog in de stad was. Ik had zoo nauwkeurig mogelijk naar het signalement geinformeerd en trok nu van hotel naar hotel, maar nergens was iemand afgestapt die beantwoordde aan het signalement van den 2 5 jarigen Rus. Maar eindelijk tegen den avond vertelde de portier van een der groote hotels in de nabijheid van het Centraal Station, dat er den dag te voren een jongmensch was aangekomen, die precies beantwoordde aan het opgegeven signalement. De gérant vertelde mij dat hij een kamer had besteld, doch aanstonds weer vertrokken was en gevraagd had om brieven of pakketten die voor hem kwamen, te

willen bewaren. .... , i

Er was dien dag een brief uit Parijs voor hem gekomen, die nog in het brievenkastje stond. Ik bekeek dien brief zorgvuldig en koesterde geen twijfel meer.

Sluiten