Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldboete.

Het bedrag der geldboete is ten minste vijftig cents.

Hechtenis bij gebreke van betaling.

Bij veroordeeling tot geldboete wordt die boete bü gebreke van betaling binnen twee maanden na den dag waarop de rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, door hechtenis vervangen.

De duur dezer hechtenis is ten minste een dag en ten hoogste een halfjaar. Bij uitzondering kan hechtenis voor ten hoogste acht maanden worden opgelegd.

De veroordeelde kan de hechtenis ondergaan, zonder den termijn van betaling af te wachten.

HU is altijd bevoegd zich van de hechtenis te bevrijden door betaling van de boete.

Zoogenaamd vóórarrest.

Bij de rechterlijke uitspraak' kan worden bepaald dat de tijd, door den veroordeelde vóór de ten uitvoerlegging van die uitspraak voorloopig in verzekerde bewaring doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde tijdelijke gevangenisstraf, hechtenis of geldboete, geheel of gedeeltelijk zal worden in mindering gebracht; wat geldboete betreft, volgens een bij de wet bepaalden maatstaf.

Verbeurdverklaring.

Voorwerpen, welke aaneen veroordeelde toebehooren, door middel van misdrijf verkregen, of waarmede

Sluiten