Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddellijk aangrenzende gemeente is een huis van bewaring en voor zooveel noodig eene gewone strafgevangenis gevestigd.

Huizen van bewaring zijn bovendien nog in een aantal andere gemeenten gevestigd.

Bijzondere strafgevangenissen.

Er zijn bijzondere strafgevangenissen bestemd:

1. tot opneming van hen die levenslange gevangenisstraf of tijdelijke gevangenisstraf van meer dan vijf jaren moeten ondergaan.

Deze gevangenissen zijn gevestigd: voor de mannen te Leeuwarden, voor de vrouwen te Gorinchem;

2. tot opneming van hen die eene gevangenisstraf van meer dan drie maanden en niet meer dan vijf jaren moeten ondergaan en den leeftijd van 60 jaren bereikt hebben of voor afzonderlijke opsluiting ongeschikt zijn.

Deze gevangenissen zyn gevestigd: voor de mannen te 's Hertogenbosch, voor de vrouwen te Gorinchem.

3. tot opneming van hen die eene gevangenisstraf van meer dan drie maanden moeten ondergaan, bij den ingang der gevangennisstraf den leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en gemeenschappelijk moeten worden opgesloten, omdat zij tijdens hun veroordeeling den leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt of voor afzonderlijke opsluiting ongeschikt z\jn.

Deze gevangenissen zijn gevestigd: voor de jongens te 's Hertogenbosch, voor de meisjes te Amersfoort.

Sluiten