Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G a b b e m a.

Keurt gij het goed, dat 'k tot Haar Hoogheid ga En namens u daarover met haar spreek?

Rabenhaupt.

Volkomen! — Vóórdat weer de winter komt,

Moest nergens meer op Drenthe's grondgebied Eén van dat Munstersch pak te vinden zijn.

G a b b e m a.

En Koevorden ook weer in ons bezit?

Rabenhaupt.

Als 't kan geschieden, ja! Maar, 't komt mij voor, Dat daar vooreerst niet aan te denken valt. —

(Gabbema af.)

ZESDE TOONEEL.

Rabenhaupt (aan zijn schrijftafel, eerst in 't lezen van papieren verdiept; daarop schellende. R u d o 1 f verschijnt, tot wien hij zegt)

Laat nu dien man uit Koevorden maar binnen!

Van der Thijnen (door R u d o 1 f binnengelaten, treedt groetende Rabenhaupt nader.) Rabenhaupt.

Uw naam?

Van der Thijnen.

'k Heet Van der Thijnen, edel heer! Rabenhaupt.

Gij komt van Koevorden?

Van der Thijnen.

Als vlucht'ling voor

Sluiten