Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ gelijk met mij zelf, ellendig als ik ben, aan God op, » vragend dat Hij mij geneze. Ik bid Onzen Heer, » dat Hij moge doen weten, waar Hij mij wil; ik » heb Hem gezegd, dat ik genegen ben aan al » deze verlangens, die toch van Hem schijnen te » komen, te verzaken. Zonder twijfel komt het mij » veiliger voor om verborgen te leven, toch voel >. ik mij slechts getrokken tot dezen levensstaat. » Ik zou blijer en rustiger zijn, als een ander » in mijn plaats het initiatief nam. Ik ben tot » gehoorzamen bereid en vraag, dat God u Zijn » wil zal doen kennen. Gewoonlijk voei ik neiging » bij u aan te dringen om voor God te onder» zoeken, of Hij verlangt, dat u een plan op papier )j brengt. Het schijnt mij, als dit eenmaal gedaan » is, dat dan de grondslag zou gelegd zijn, en ,, degenen, die zich tot dezen levensstaat getrok» ken voelen, een besluit zouden kunnen nemen. » Er is werkelijk geest van gehoorzaamheid noodig » om u zoo maar eenvoudig mijn gedachten te zeg» gen, ik die volstrekt geen ondervinding heb op » dit gebied. »

De tegenzin, welke Anna de Meeüs gevoelde om een nieuwe stichting te beginnen deed haar het volgend jaar naar Parijs gaan om met een Congregatie, welke zich ook aan verschillende liefdewerken wijdde, kennis te maken. Zij vond er

Sluiten