Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch het Communauteitsleven noch een bizondere toewijding aan het H. Sacrament.

Pater Boone meende nu niet langer te mogen aarzelen Met toestemming van zijn Provinciaal begon hij de constituties samen te stellen van het nieuwe Instituut, volgens bovenstaanden brief, waarin het plan was uiteengezet en den geest aangeduid. Hieraan zouden de regels van S' Ignatius worden toegevoegd.

« Ik heb Pater Boone gezien, » sprak later Z. E. Kardinaal Dechamps, « tot de Religieuzen der Eeuwige Aanbidding » in de eenzaamheid uw constituties samenstellend, teneinde de gedachte uwer Stichteres te verwezenlijken, aan te vullen en te voltooien. Ik heb hem lang voor dit werk zien arbeiden, ik heb hem er voor zien lijden en de laatste maal, dat ik hem zag, sprak hij er nog over ».

(i) » Het werken aan eigen zaligheid en volmaaktheid, den evennaaste helpen volgens de zwakke maat harer middelen in het bereiken zijner zaligheid, alsmede de glorie bevorderen van Onzen Heer

(i) Hetgeen volgt is een résumé der Constituties van de Congregatie der Heuwigd. Aanb. lil* bestaat weinig verschil tussChen de oorspronkelijke Constituties rn die, welke na eenige jaren van ondervinding.definitief werden goedgekeurd. De laatste zijn hier tot handleiding genomen, ten einde niet in herhaling te moeten treden.

Sluiten