Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermijding van ziekten der hartzenuwen

duidelijk, dat wij hier voor een deel met dingen te doen hebben, die geen mensch ontloopen kan, en dus zullen ziekten der hartzenuwen nooit geheel te vermijden zijn. Aan den anderen kant kon toch ook

Fig. 13. Een uit endotheliën bestaand haarvat (H) van de hersenen bij 275-voudige vergrooting.

weer een heele reeks van schadelijke oorzaken aangevoerd worden, die ieder mensch met eenig inzicht en een weinig wilskracht uit den weg kan gaan. Als deze regelen tot gevolg zouden hebben,

den lezer de oogen geFig. 14. Haarvat van een longblaasje q £n hem daaj._

bij 275-voudige vergrooting. r .

De haarvaten (K)ïijn zwart geteekend. A De arterie, door tegen een Ziek

Sluiten