Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Levenswijs bij aandoening van het hartezakje

gevolg. Daar vergroeiingen van het hartezakje als gevolgen van een ontsteking van dit orgaan kunnen achterblijven, moeten dergelijke zieken er steeds op bedacht zijn, hun leven zoo in te richten, dat de kracht der hartspier geen schade lijdt; die levenswijze is bij de bespreking der hartklepziekten uitvoerig uiteengezet. En dus komen wij tot het resultaat dat hier, evenals bij alle andere hartziekten, het welzijn der zieken vóór alles van het arbeidsvermogen der hartspier afhankelijk is.

Sluiten