Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI

De bouw der bloedvaten

Het is algemeen bekend, dat verwondingen, als zij niet heel aan de oppervlakte van het lichaam liggen, bijna altijd bloedingen ten gevolge hebben. Het zijn alleen verwondingen van het zoogenaamde hoornweefsel, die niet tot bloedingen aanleiding geven. Nagels, haren en de opperhuid bestaan uit zulk hoornweefsel. Als zij beschadigd worden, treedt pijn noch bloedverlies op, hetgeen iedereen bij het knippen der nagels en haren kan waarnemen.

Alle andere organen van ons lichaam moeten bloed bevatten; ware dit niet het geval, dan zou bij verwonding ervan ook geen bloeding ontstaan. Het bloedgehalte der verschillende ingewanden is evenwel zeer verschillend. Hierdoor wordt het begrijpelijk, dat het eene weefsel na verwonding vee) meer bloedt dan het andere.

In de ingewanden stroomt het bloed in bepaalde kanalen en deze kanalen dragen den naam van bloedvaten. Als dus op een verwonding een bloeding volgt, dan is de gang van zaken zoo, dat door de verwonding in den bloedvatwand een opening is ontstaan, waaruit bloed naar buiten kon vloeien.

Sluiten