Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORT VOOR EN NA HET GEWICHTIGE OOGENBLIK.

de belangrijke dagen naderen, waarin het JonSe leven met zekerheid kan worden verwacht, zijn er enkele kleinigheden, die toch van belang zijn.

Alleen dit:

Bij alles wat wij u aanraden en wat ook werkelijk noodig is, kan het voorkomen, dat gij zegt: tmaar alles goed en wel, maar dat kunnen wij niet doen» ; nu, wat niet kan, kan niet; daarbij houdt alles op.

In vele huishoudingen heeft men een z.g.n. mooie kamer. Indien er nu geen rustige slaapkamer is, dan wordt die cmooie» er voor in gereedheid gebracht. In een arbeiderswoning heeft men vaak 2 kamers en één keuken of één kamer en één keuken.

Ge doet nu verstandig die eene kamer, of een der beide, uitsluitend voor kraamkamer in te ruimen, de andere leden van het gezin moeten zich dan maar een 14. dagen in de keuken of kleine kamer elders behelpen.

Van belang is het, dat uw kraamkamer rustig ligt, dat er geen luchtjes inkomen van koken of stoken, en . . . dat er frissche lucht in komen kan.

Toch moet alweer tegen een koude luchtstroom gewaakt worden. Daarom is het 't beste een kamer of

2

Sluiten