is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLENDE MEDEDEELINGEN.

De Java-Post van 26 October 1907 bevatte het bericht, dat de Regeering-, in casu de Resident van Menado, aan de Eerw. Zusters van Tomohon heeft toegestaan eene school te openen. Den 18den Juli 11. was het negen jaar geleden, dat de Eerw. Zusters in de missie aankwamen.

Te Larantoeka (Flores) is den 7den November 11. op 40-jarigen leeftijd overleden de Eerw. Broeder Antonius Theodorus Josephus Maria van Leeuwenberg. Het heengaan van dezen Broeder — een kundig timmerman, die veel presteerde — is een gevoelig verlies voor de missie van Oost-Mores.

j