is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontmoet en erkend hebben , die ons bleef omvatten en zegenen ook waar zij ons schijnbaar losliet en prijsgaf; moeten wij, in hoogeren zin dan de Jacob der overlevering, hebben bevonden en leeren zeggen: "ja waarlijk, God was en is ook hier, ook hier, slechts wist ik het niet! Maar sinds ik het weet, is ook geen wouderladder tusscheu heinel en aarde mij meer noodig, is alles mij gegeven in dit ééne waarlijk goillijke wonder: de eeuwige orde, die alom, ook in alle schijnbare wanorde tegenwoordig, voor het geloot' elke plek tot een Bethel wijdt." Indien wij dit wel verstaan, dan, meen ik, verstaan wij eerst, wat ons tot echte kinderen des nieuwen geestes wijdt. Dan besetien wij tevens, dat wij als zoodanig niet met minder ernst en met minder geloof toe kunnen, maar integendeel, ik zal niet zeggen, uitneinender vromen moeten ziju dan zoovele vromen van weleer, neen! maar wel een geloof dienen te hebben, dat zich beter bewust is van den grond waarin het wortelt en zich daardoor vrijer en krachtiger verheft, helderder om zich ziet, moediger en blijmoediger kampt. — Toch nog hooge eischen! — (iewis ! Doch wie overwinningen zal behalen, dient ook welgewapend te zijn.