Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgegeven teil vourtUelc van eenc op te richten Bewaar- en llandilfi'kscliool te Westzaan.

UITGAVE van T. J. KOUSBROEK te LEIDEN.

J. VERHAGEN Jr.

DOOR

CS ene c} e o c B t e 6 e vt t o itii''5ej"becyn bev ^focBev^tïj- " yt?®'

Al wat 11 ontbreekt, Schenk Ik zoo ^ij 't smeekt, Mild en overvloedig.

- || 1

v^pent uwen mond, Eiseht van mij vrijmoedig, Op mijn trouwverbond:

Sluiten