is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamlijst der boeken van de Protestantsch-godsdienstige lees-bibliotheek, opgerigt van wege het Schiedamsche Departement der Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk: Christelijk hulpbetoon