is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede naar Jes. LIX: 21

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden en tempelen van den H. Geest. Gemeente van Zoutelande ! het Woord van Christus wone dan ook rijkelijk onder U. Als een Dienaar van dien christüs verpligt ik U, en als vader van den nieuwen Leeraar vermane en bidde ik U, dat Gij getrouw gebruik maakt van de dienst uvvs Leeraars. Hij is van nu voortaan een Bedienaar, een Prediker des Goddelijken Woords onder U, het is de Heer, die U aan hem verbonden heeft, en die door hem tot U fpreken zal. Zorgt dat hij zijn werk niet al zuchtende onder U doet, want dit zou U niet voordeelig zijn, en eenmaal zou zijn woord tegen U moeten getuigen. En wie Gij dan ook zijt, of tot welk eene gemeente Gij behoort, het Woord des Heeren zij U boven alles dierbaar, dan hoort Gij het gaarn verkondigen, dan wordt Gij met deszelfs zin en meening geheel doortrokken, dan onderfcheidt Gij het ware van dat valfche , hetwelk in onzen tijd in omloop is; met één woord, dan wordt Gij Bijbelfche Christenen, die uit de waarheid geboren zijn en door de waarheid worden vrijgemaakt tot zaligheid. — Nog eens, Mijne Geliefden! de Geest des Heeren is nog in de gemeente. Zoo lang zijn eigen Woord daaruit niet verbannen is, de vrije en zuivere prediking van hetzelve niet

ver-