is toegevoegd aan uw favorieten.

Welgelukzalig zijn zij, die in het huis des Heeren wonen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarden van ïntccltcnsng.

Van deze Leerredenen zal circa om de maand een Nommer verschijnen, van een vel druks, in gedrukten omlag.

Die voor een' geheelen Jaargang inteekent, ontvangt de 12 Leerredenen voor den zeer geringen prijs van,/ 1,20. Bij het einde van iederen Jaaigang wordt een algemeene Titel. Inhoud en Omslag gratis afgeleverd.

Om de verspreiding dezer Leerredenen onder de minvermogenden te bevorderen , kunnen zij , die voor 12 exemplaren, van eiken Jaargang inteekenden , dezelve voor ƒ 12, bekomen.

De betaling geschiedt bij eiken hah cn Jaargang of 6 Nommers.

Elke Leerrede is ook afzonderlijk te bekomen voor 15 Cts.

Men kan bij alle Boekhandelaren des Rijks inteekenen.

J)e Redactie