is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Voor het publiek zijn de volgende bladen niet bestemd. Op verschillende plaatsen in ons vaderland gaf de Heere mij korter of langer een werkkring. Tk vond daar vrienden, leerlingen die mij lief werden en mij liefde bewezen. Het is mij onmogelijk met hen die betrekking en die gemeenschap te onderhouden, die door één Heere, één geloof en één doop tusschen lien en mij werd gelegd. Maar als herinnering voor degenen met wien ik vroeger verkeerde, en als aandenken voor hen, die ik nu nog zien kan, schoon wij wellicht spoedig al weder zullen gescheiden worden, heb ik dit nederig boeksken doen drukken. Het heeft — ik weet zulks — niet de minste waarde. Alleen zullen mijne vrienden daarin terugvinden, het getuigenis dat ik door 's Ileeren genade aangaande den weg des levens tot hiertoe geven mocht, en eenige opwellingen des harten — in den vorm van gedichten gegoten — die of de