is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beproefde goud

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het waren wijze woorden, die Zanchius schreef aan de theologanten van de Heidelbergsche academie: „nieuwe woorden, nieuwe namen!" Nieuwe spreekwijzen in de kerk plegen ook nieuwe leerstukken mee te brengen, en indien zij dezelve niet altijd mede brengen, zoo kunnen ze nochtans aan de ketters en onervaren mensehen gelegenheid geven, om nieuwe zaken uit te vinden. In hoofdzaak komt

O "

het er op aan, of wij met den Heere God in eene verzoende betrekking door Christus mogen staan, of we Zijne Genade bezitten in onze harten. Alleen die naar den Geest zijn, bedenken dat des Geestes is, Rorn. 8:5. Er is maar een eenigen troost in leven en sterven, en dat is om het eigendom van Christus te zijn, en zulks niet door te veronderstellen, maar door een dadelijk levend bezit van Jezus Christus als de Heere onze gerechtigheid.

De H. Geest zegene deze oefeningen tot uwen troost en zaligheid. Toets dezelve aan het Woord Gods, want het was ook des Schrijvers lust, niets te zeggen buiten hetgeen Mozes en de profeten verkondigd hebben.

Uwe toegenegene in den Heere, L. Spoel.

Poorvliet, 20 Aug. 1901.

2