is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze biduren voor de zending

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gij, heeren en vrouwen, hoe zorgt gij voor de zielen uwer huisgenooten ? Ja wij allen, die Christenen willen genaamd worden, laten wij ons licht schijnen allen, die in den huize zijn ? — Is er ééne zaak heerlijker dan deze, eene ziel te behouden van den dood ? Is er ééne zoo vreeselijk als deze, te moeten denken, dat er zielen door onze schuld verloren gaan — door de onze, omdat de olie des gebeds in onze lampen ontbreekt? Had Margaretha niet verzuimd, hare lamp in het venster te plaatsen, hij, die haar op aarde het dierbaarst was, ware bij het leven gespaard gebleven. Maar do,or hare latere trouw en waakzaamheid heeft zij vele honderde levens gered. Hebben ook wij veel verzuimd, zijn ook wij veel te kort gekomen ? — O, nemen wij tot het kruis van Christus de toevlucht; en dan... ziet! nog zijn er honderden en duizenden en millioenen, die wij kunnen helpen behouden en tot Jesus leiden. Bidden wij voor hen. Spreken wij tot hen. Zijn wij zendelingen in het klein en in het groot. Denken wij aan de lamp der zeemansweduwe van Rona!

Ps. 86 vs. 3.

GEBED.

Nazang Gez. 87 vs. 5.

-—lOÖS'l»"-