is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook in hel godsdienstig leven niet gemist worden; ze zijn voor den godsdienst wat het geraamte is voor het lichaam, maar ze mogen niet tot onveranderlijke dogma's en vooral niet tot een gewetensdwang gemaakt worden.

VRAGEN.

1. Hoe zou het komen, dat over godsdienstige (en politieke) vragen de menschen zoo in beweging gebracht worden ?

2. Waarom mogen dogma's niet onveranderlijk zijn en niet tot een dwang gemaakt worden?

3. Hoe is de afkeer van dogma's bij vele menschen tegenwoordig te verklaren?

10. Bekende kerkvaders en bisschoppen uit de vierde en vijfde eeuw.

Kerkvaders worden genoemd de mannen, die in de eerste vijf eeuwen door hun vroomheid, geleerdheid en prediking den bloei en de macht der Katholieke kerk bevorderd hebben. De vroeger genoemde apologeten worden er ook toe gerekend. In de 4de en 5de eeuw is een der grootste kerkvaders Aurelius Augustinus (353—430). Hij was de zoon van Palricius en Monica. Zijn moeder was een vrome Christin, die haar zoon zorgvuldig opvoedde en hem in zijn jeugd reeds tot het geloof in Christus en het Evangelie trachtte te brengen. Augustinus echter, die een scherpzinnige en onderzoekende geest bezat; kon het geloot' zijner moeder niet zoo maar overnemen. Student geworden, onderzocht hij de stelsels der Grieksche wijsgeeren, was een tijdlang aanhanger