is toegevoegd aan uw favorieten.

Meer waard dan ... goud!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar wat geschreven is, is tot onze leering geschreven, en wij weten dat alles ons met een geestelijk doel werd medegedeeld en niet om ons de historie te vertellen.

De gelijkenis van het verloren schaap, de verloren penning en den verloren zoon, werden door den Heiland verteld, omdat de Schriftgeleerden en Farizeën den Heere verweten, dat Hij at met tollenaren en zondaren, en deze treurige aanklacht bracht des Heilands liefdevolle hart er toe drie van de meest kostbare paarlen te voegen bij die woorden, die sindsdien tot zegen en zaligheid hebben gediend van menige zondige ziel.

Welk resultaat? Schrijf op tot welk resultaat geleid hebben de woorden, die de Apostelen gesproken hebben. Paulus' prediking te Athene. Ga dan na wat het resultaat van uw studie voor uzelf is.

Ik vermoed dat men zal ondervinden dat deze vijf kleine woorden aanleiding geven tot waardevolle overdenking en menige les geput zal worden uit het bestudeerde bijbelgedeelte. Natuurlijk als men studeeren wil, kost dat inspanning en nadenken.

Ook kan men, waar de Schrift spreekt