is toegevoegd aan uw favorieten.

Meer waard dan ... goud!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de 2e persoon of in het meervoud, dat veranderen in den eersten persoon enkelvoud. De tekst: „Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad", wordt dan: „Pk heb Hem lief, omdat Hij m ij eerst heeft lief gehad", enz.

Gebruik zoo de Psalmen als gebeden op ons zelf toepasselijk. Er is geen boek op de wereld, waar gebeden in staan, die zijn te vergelijken met die van de Psalmen.

De vijfde methode.

Ofschoon de Bijbel een wonderbaar geheel is, zooals wij reeds zeiden, toch moeten wij niet vergeten, dat hij in verschillende tijden geschreven is, en door verschillende personen, die ieder hun eigen doel hadden.

Een zeer belangrijke en gezegende studie is daarom te ontdekken de hoofdgedachte van ieder boek, en wat het in het bijzonder te zeggen heeft. Vele boeken in den Bijbel geven meer dan één hoofdgedachte, maar dat verhindert niet, dat als wij biddend Gods zegen over onze Bijbelstudie smeeken, en het