Een venster naar de hemel (prediker 1-12)

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen