Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Parijs 26,2, voor Berlijn 16,9 en voor Stockholm zelfs 33 pCt. vermelden, getallen dus, die 6 tot 8 maal grooter zijn dan de Nederlandsche. Maar Stephan vermeldt, dat Verrijn Stuart heeft nagegaan, dat zoo beschouwd Nederland in een te gunstig daglicht wordt geplaatst, want dat het buitenechtelijk geslachtsverkeer vóór het huwelijk zeer groot moet zijn, blijkt uit een opgaaf voor Amsterdam betreffende de jaren 1901 en 1910. In 1901 bleken van de 100 eerstgeboren 26,4 pCt. geboren te zijn binnen de 6 maanden na het sluiten van het huwelijk. Voor de zuiver Protestantsche huwelijken bedroegen die cijfers 27,4, voor de zuiver Katholieke 19,4 en voor de zuiver Joodsche 29,5 pCt. In 1910 was het verzamelgetal 24,5 pCt.

Voor de latere jaren zijn de opgaven als volgt voor Amsterdam.

waarvan geboren binnen 6 maanden

aantal geboorten waarvan onecht na de voltrekking

van het huwelijk.

1917 14.499 658 = 4,54 pCt. 1000 = 6,89 pCt.

1918 14.078 616 = 4,38 pCt. 932 = 6,62 pCt.

1919 12.291 529 = 4,10 pCt. 885 = 6,87 pCt. In al die gevallen komt men met het onderzoek te laat en zal

moeten trachten die gevallen te bereiken, die vóór het huwelijk syphilis of gonorrhoe hebben gehad en tijdens de verloving geen omgang hadden. De moeilijkheid is maar om ze te vinden en als men ze gevonden heeft om uit te maken of ze genezen en dus niet meer besmettelijk zijn. Met de zekerheid, die voor een dergelijke verklaring wettelijk noodig is kan men dat niet zeggen. De provocatiemethoden, o.a. die met nitras argenticus, gonococcenvaccin of aolan zijn wel klinisch zeer bruikbaar, maar bij negatief gevolg geven zij slechts recht tot waarschijnlijkheidsverklaringen. Ook bij de syphilis waarborgen het ontbreken van klinische verschijnselen, negatieve reactie van bloedwei en ruggemergsvloeistof niets volstrekts. Daarentegen leert de ervaring, dat de tabes en de paralyse dikwijls komt in aansluiting aan syphilis, die niettegenstaande gebrekkige of ontbrekende therapie zeer mild verloopt. Volgens Mattauschek en Pilcz wordt 4,67 pCt. der luetici later paralytisch, maar wij kunnen die gevallen niet voorzien. De geneesheer, die niet tevens profeet is, kan hier geen positieve uitspraak doen en ten slotte kan men wel het huwelijk voorkomen maar niet het geslachtsverkeer, ook niet, als men het huwelijk slechts ontraadt, instede het te verbieden.

Wij geneeskundigen loopen door de aanhoudende richting onzer

Sluiten