Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mensch van natuur, dat is door geboorte, goed is, heeft zij echter nooit verkondigd, en het Socratische inzicht, dat het goede verlegde naar het subject, heeft zij niet tot het hare gemaakt. Voor Socrates was deugzaam zijn gelijk aan: weten. Hier kunnen wij beter medegaan met Paulsen: het weten doet het niet, het doet het niet alleen. Met hem zullen wij de drie imperatieven voor de opvoeding aanvaarden en de kinderen leeren om te gehoorzamen, zich moeite te geven, zich te leeren beperken en de begeerte te leeren overwinnen. Wat men met deze praktische stelregels niet bereikt, zal het beste onderwijs in de sexueele hygiëne niet kunnen aanvullen en als het niet zeer beknopt gegeven wordt, zal het m.i. meer bederven dan goed maken.

Leerzaam is de proefneming bij volwassenen door van Deinse medegedeeld. De officier van gezondheid van de Tacoma (een Amerikaanschen bodem) begon op 1 April 1909 a campaign of education samengaand met gelegenheid tot prophylactische behandeling om te zien wat men met vertrouwen op het gezond verstand der bemanning zou bereiken. Hij liet dagelijks 15 man bij zich komen en hield dan voor hen een verhandeling over de gevaren en de wijze van voorkoming der venerische ziekten, welke 60—90 minuten duurde. Hij zette dit dagelijks voort, totdat de geheele bemanning aan de beurt was geweest; hij deelde den mannen mede, dat zij slechts naar den verpleger behoefden te gaan en niet naar hem als dokter, daar hij niet wilde weten wie zij waren en hen niet zou trachten op te sporen, behalve natuurlijk wanneer iemand verdacht werd van ziekte.

Den 20en April kwam het schip te New-York aan, en dien dag was juist de laatste bespreking met de laatste groep der bemanning gehouden. Dien avond gingen 109 man passagieren; één daarvan kwam voor de behandeling; den 2en avond gingen er 11 man naar den wal, waarvan 2 zich ter behandeling meldden, den 3en dag kwam er één en daarna niemand meer.

Gedurende het verblijf te New-York kwamen 3 gonorrhoïsche infecties en 2 ulcera mollia onder behandeling. Onze collega vroeg toen den commandant verlof een gezondheidsinspectie te mogen houden en daarbij werden 28 venerische infecties gevonden. De methode was dus mislukt en de arts schrijft: it has made me realise strongly, that education is a good thing if aided bij force, but without it we are powerless and untill compulsory measures are taken, covered bij regulation, our talkings and treatment will avail us nothing.

Over de strafrechtparagraaf met haar gevaren voor chantage

Sluiten