Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UROLOGISCHE ONDERZOEKINGEN BIJ ZWANGERSCHAPS-ALBUMINURIE.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE GRONINGEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS, Dr. L. H. K. BLEEKER, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, TEGEN DE BEDENKINGEN DER FACULTEIT IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 22 APRIL 1921, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR, DOOR CORNELIS EVERT PETERS, GEBOREN TE AMSTERDAM

BIJ J. B. WOLTERS' U. M. - GRONINGEN, DEN HAAG, 1921.

Sluiten