Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UROLOGISCHE ONDERZOEKINGEN BIJ ZWANGERSCHAPS-ALBUMINURIE.

INLEIDING.

De vraag, die ik mij heb voorgelegd is deze: „Zouden beide nieren gelijk deelen in de schade hen door de zwangerschap toegebracht?" En zou uit het antwoord op deze vraag ook eene verbetering van onze inzichten in de oorzaken der zwangerschaps-nephropathieën af te leiden zijn?

De meeningen toch loopen nog zóóver uiteen, dat het moeielijk wordt eene keuze te doen. Alles wat kan bijdragen om aan onze keuze eenigen steun te geven moet ons welkom zijn; die keuze toch is het, die onze houding aan het ziekbed moet bepalen.

Voor de beantwoording van de bovengemelde vraag zou noodig zijn: functioneel nier-onderzoek en hiervoor gesepareerd opvangen der urine van rechter en linker nier.

Al aanstonds rijst daarbij de vraag: „Zijn we verantwoord de ureteren te katheteriseeren ter wille van een onderzoek, dat niet verwacht kan worden direct ons therapeutisch handelen te zullen veranderen?"

Ik dacht aan hetgeen Treub *) zegt over pyelonephritis sprekende:

„Tijdens de zwangerschap is cystoscopisch onderzoek, verondersteld dat men dit zelf kan of gelegenheid heeft het te laten doen, moeielijk en, voor de diagnose alleen, weinig gewenscht." Maar even verder.

!) Hector Treub, Leerb. der verloskunde, 1919, blz. 343.

1

Sluiten