Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuberculose ]). Ook zou ik de onschuldigheid van enkele afwijkingen kunnen bewijzen en de patienten eene minder aangename behandeling, dieet b.v. kunnen besparen.

40. In de omstandigheid, dat het onderzoek zou kunnen geschieden in de vrouwenkliniek onder zoo gunstig mogelijke omstandigheden, zoodat alle ongewenschte gevolgen tot een minimum zouden te reduceer en zijn.

5°. In het vaste voornemen, het onderzoek zoo voorzichtig mogelijk te doen plaats hebben, zoo kort mogelijk te laten duren en het liever bij verschillende patienten voor ondoenlijk te verklaren, dan het onderzoek toch tot een goed einde te willen brengen ten koste van onaangenaamheden voor de patienten.

Ik stel er prijs op te zeggen, dat ik heb moeten strijden met mijne gevoelens, vóór ik tot het onderzoek besluiten kon, omdat volgens mijne zienswijze de waarde van den medicus voor het grootste deel bepaald wordt, door zijne waarde als mensch en slechts voor de kleinste helft door de hoeveelheid van zijne kennis. Eene beschuldiging, dat ik de belangen mijner patienten zou achterstellen bij den drang naar kennis, zou ik onverdragelijk vinden, als zoo n beschuldiging op goede gronden kon worden uitgesproken.

VERSCHILLENDE MEENINGEN OMTRENT ZWANGERSCHAPSALBUMINURIE EN ZWANGERSCHAPSNIER.

Dat de functie der nieren bij zwangeren onze volle aandacht niet alleen verdient, doch eischt, behoef ik nauwelijks te zeggen. Een onderzoek naar de kwantiteit van de geloosde urine per 24 uur en een onderzoek naar mogelijk aanwezig albumen, zal in onze dagen,

l' Pau' Bar. La pratique de 1'art des accouchements Paris 1914 II.

Sluiten