Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Hoeven 10%. Fehling 6%. Bumm 15%. Trantenroth in 46% der gevallen van eerste graviditeit en 45 % bij multi gravidae. Zangemeister geeft op 10—17 %. Tijdens de partus zegt deze stijgt het cijfer tot 32—38 %. Treub noemt 20 % waaronder begrepen is acute- en chronische nephritis. Hij acht de 6 % van Fehling zeker te laag en zijn cijfer van 20 % door bijkomstige omstandigheden te hoog, zoodat hij het cijfer op 15 % zou willen schatten. Nijhoff noemt ook 20 % in de 2e helft der graviditeit, waaronder 2 % met cylinders en retentie van water, chloriden etc. dus stoornis in de nierfunctie. Hieruit blijkt reeds, dat veelal de albuminurie een onschuldig karakter draagt. Maar dit karakter behoudt zij niet altijd en het voorkomen van eiwit in de urine dient ons dus als waarschuwing, dat we op onze hoede moeten zijn. Waarvoor? Voor onvoldoende functie van de nieren, die niet in staat blijken het lichaam van alle afvalproducten te helpen ontdoen, die door den bouw van de vrucht ontstaan en geëlimineerd behooren te worden? Of voor dreigende functie-stoornissen der hersenen, die tot eclampsie kunnen voeren en waarbij de albuminurie slechts een verschijnsel is wat min of meer parallel loopt met de centrale stoornissen? Of voor nog andere gevaren, als te groote druk op de ureteren? Mag men, in tegenstelling met de inzichten van eertijds, aan de albuminurie thans waarde toekennen als waarschuwingsteeken, over de oorzaken van de albuminurie is men het nog lang niet eens.

OORZAKEN VAN ZWANGERSCHAPSALBUMINURIE.

Men kan de meeningen hieromtrent verdeelen in drie groepen. 1°. Men heeft naar voren gebracht: mechanische invloeden: verhoogde intra-abdominalen druk, die het veelvuldig voorkomen van albuminurie bij primigravidae begrijpelijk zou maken evenals bij

Sluiten