Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken naar de oorzaak van het ontstaan van de bloeddrukverhooging, die tot renale vaatcontractieën leidt.

Zooals men uit het bovenstaande ziet, zijn de meeningen nog lang niet eensluidend, al zou het mogelijk moeite kosten om voor de laatste zienswijze, door Volhard verdedigd, vele aanhangers te vinden. Aan kritiek toch heeft het Volhard niet ontbroken.

Laat mij alleen daarover Bumm x) nog even het woord geven. Deze zegt: „De Volhard'sche uitlegging dekt dus de Traube-Rosensteinsche hypothese, die de oorzaken der eclampsie zoekt in mechanische stoornissen der circulatie.

Algemeen gold het bloed der gravidae als hydraemisch en de verhoogde bloeddruk aantoonbaar, althans tijdens de weeën. „Diese Theorie ist auf lauter falschen Voraussetzungen aufgebaut. Druckerhöhung im arteriellen System, macht noch kein Odem; Hirnödem noch keine Gehirnanamie, die meisten Eklamptischen sind eher voll-

blütig als hydramisch und deshalb jetzt wohl allgemein

verlassen."

AFWIJKINGEN IN DE URINE DOOR DE GRAVIDITEIT.

Welke afwijkingen gevonden worden in de urine als gevolg van de graviditeit, daarover bestaat minder groot verschil van meening.

men kent:

a. haematurie, waarbij in de urine alle elementen ontbreken die op anatomische afwijkingen der nier wijzen. Treub 2) spreekt van minderwaardige nieren, aannemelijk gemaakt door een door hem waargenomen geval, waar de haematurie ongetwijfeld als toxikose moest worden opgevat en bij cystoscopisch onderzoek bleek, dat het bloed slechts uit ééne nier kwam. Hij zegt: wanneer de bloeding

!) Ernst Bumm. Grundriss zum Studium der Geburtshilfe. Wiesbaden 1919. 2) H. Treub, Zwangerschaps-haematurie. Ned. Tijdschr. v. Gen. 1912, II blz. 900.

Sluiten