Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zag ik af van subcutaan inspuiten van phloridzine, omdat de suikeruitscheiding met de urine misschien niet geheel onverschillig zou zijn voor patienten als gravidae, die toch reeds vaak glucosurie vertoonen. Om dezelfde reden zag ik af van methyleenblauw en van toediening van keukenzout of jodetum kalicum.

Om de patienten dus zoo min mogelijk te plagen, bepaalde ik mij tot het vergelijken van de katheter-urine uit de blaas met de katheterurine van rechts en van links en tot het nagaan van de verschillen die rechts en links optraden na injectie (intra musculair) van indigo carmijn, dat onveranderd de nieren passeert ') en waarvan gezegd wordt, dat het, volgens de onderzoekingen van R. Heidenhain in de tubuli contorti wordt uitgescheiden en in het algemeen dus eene afspiegeling geeft van de eliminatie van zouten door de nieren.

De patienten, die onderzocht werden, waren opgenomen in de Vrouwenkliniek te Amsterdam voor albuminurie.

Bij het onderzoek werd patiente in rugligging gebracht, om te voorkomen, dat de secretie van de laagstgelegen nier levendiger zou zijn, dan die van de bovenste zooals Allard 2) aantoonde. Die ligging liet ik innemen zoolang de urine van rechts en links werd verzameld.

Na de blaas ontledigd te hebben en de daaruit opgevangen urine voor onderzoek te hebben bewaard, werd de blaas opgevuld met gesteriliseerde boorzuuroplossing. Bij het terugtrekken der katheter werd een weinig 5 °/0 cocaïneoplossing in de urethra achter gelaten.

Met een cystoscoop bekeek ik de blaas met de daaraan mogelijk voorkomende afwijkingen.

Daarop spoot ik in de glutaeaalmusculatuur 20 cM3 indigo-carmijnoplossing, vervaardigd uit tabletten (nach Vollcker-Joseph B. L. 6 Co.)

*) Völcker und Joseph. M. med. Wochenschrift 1903.

2) Ed. Allard. Vergleichende Untersuchungen über die secretorische Leistungen beider Nieren.

Mittheilungen aus dem Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie. Bd. 18, hft. V.

Sluiten