Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 11. M. L. Ie grav. Onderzocht 19 Febr. Oud 20 jaar, laatste menses eind Mei, bl.druk 115 m.m., temp. normaal, dieet: melk sedert 2 dagen.

Urinekwantum 1150 gr., S.G. 1010, eiwit: 8 %o reactie zuur.» Sediment: veel epitheelcellen, ook aan groote platen. Veel hyaline en gegranuleerde cylinders. Leucocyten en ook erythrocyten. Chloornatrium 0.28 %•

Ureum 2.3 %.

Indigo-carmijnuitsch. R. 1 uur pauze, dan goed blauw gekleurde

urine.

„ „ „ L. na 25 minuten.

Eiwit: R. 8 %.

„ L. 8 O/,,,.

Sediment: R. en L. gelijk n.1. epitheelcellen, tal van hyaline- en gegranuleerde cylinders, veel leucocyten en ook erythocyten. Chloornatrium R. 0.32 %.

L. 0.30 %.

Ureum R. 1.95 %.

L. 1.75 %•

Indigo-carmijnuitsch. afgeloopen in 15 uren.

Bevallen 5 Maart, spontaan.

Eiwitvrij 20 Maart. Ontslagen 28 Maart, genezen.

Blaashals hyperaemisch.

Dicht bij de r. uretermonding resten van eene kleine bloeding in het slijmvlies. Vooral in de rechter helft van de blaas dicht bij het trigonum Lieutaudi, submuceus enkele uitgezette, blauw doorschemerende aderen.

De hoeveelheid urine die R. verkregen wordt is veel kleiner, dan die van L. Uit het verloop van de afwijkingen is gebleken, dat dit dus een uitgesproken geval is geweest van zwangerschapsnier.

Sluiten