Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide nieren, dan stoornissen in de chloornatrium- of ureumuitscheiding. De verwijdering van indigo-carmijn door de nieren gaat bij zwangerschapstoxikose niet steeds parallel met de uitscheiding van chloornatrium en ureum (zie N°. 10, 11 en 18).

De indigo-carmijn verscheen bij onze gevallen na gemiddeld 23 minuten. Nemen wij het gemiddelde van die kanten, waar de blauwe kleur het eerst verscheen, omdat de katheters kort daarna werden ingelegd, vóórdat het zien in de blaas te moeielijk werd en reflectorische anurie op de 2e kant dan een rol zou kunnen spelen, dan verkrijgen wij als gemiddelde ruim 14 minuten. Als gemiddelde vergeleken bij de normale uitscheidingsduur bij gezonde nieren mag dit vertraagd heeten.

Kümmell y) geeft op, dat bij intakte nieren na circa 5 min. de kleurstof verschijnt om na circa 20 min. haar hoogtepunt te bereiken. Richter geeft op 5 a 6 min. voor het begin.

Omtrent N°. 6 de opmerking, dat bij haar indigo-carmijn met het maagsap werd uitgescheiden tot zelfs vele uren na de injectie. Van methyleenblauw was bekend, dat Silvestrini en Baduel in 2 gevallen overgang hadden waargenomen van methyleenblauw in den maaginhoud na 25, resp. 1 uur 45 minuten. Van de Velde 2) zag dit nooit. Van indigo-carmijn heb ik overgang in den maaginhoud niet vermeld gevonden.

Thans een enkel woord over de reflexen, die optreden bij het katheteriseeren van de ureteren. De reflexstoornissen hierbij, loopen niet parallel met nervositeit.

Bij eene zeer nerveuse vrouw N°. 4, was van reflex-polyurie-

M A. Bier, H. Braun, H. Kiimmel. Chirurgische Operationslehre, 2e Aufl. 1917. Band IV s. 208.

2) Th. v. d. Velde. Diss. Leiden 1899, blz. 23.

Sluiten