Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. Literatuur Overzicht.

Al spoedig nadat de therapeutische waarde van radium- en Röntgenbehandeling in den strijd tegen de kwaadaardige nieuwvormingen was gebleken, werd deze nieuwe geneeswijze ook bij baarmoederkanker toegepast. Het is zeer begrijpelijk dat voor een zoo veelvuldig voorkomend lijden, waar vooral, wat de inoperabele gevallen betreft, zoo weinig therapeutisch te bereiken viel, men gaarne een poging hiermee wilde doen. De stralenbehandeling van baarmoederkanker biedt verschillende voordeelen boven die van kanker van andere organen:

ie Doordat de uterus een centraal gelegen orgaan is, is het zoowel van de buik- als rugzijde te bereiken, terwijl nog als 3e Weg de vagina is te gebruiken;

2e Door het lang plaatselijk blijven van het uteruscarcinoom is ook bij reeds meergevorderde gevallen nog resultaat van de locale stralentherapie te verwachten. De kans op verwijderde metastasen is betrekkelijk gering;

3e Het uteruscarcinoom blijkt in vrij groote mate stralengevoelig te zijn ;

'4e De uterus is geen onmisbaar orgaan. Dit is een voordeel wat natuurlijk eveneens voor elke andere therapie geldt.

Het is dus niet te verwonderen, dat reeds spoedig publicaties verschenen over goede resultaten met de stralenbehandeling van

Sluiten