Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digste is wel gaas, zooals dit door Schauta (54), Heyman (51) e. a. wordt gedaan. Döderlein (55) 'gebruikt een kolpeurynter, welke hij toegevouwen in de vagina brengt en dan met lysoformoplossing vult; aan de punt der kolpeurynter wordt de radiumapplicator bevestigd. Gausz (53) brengt het radium in een eivormig metalen kapsel. Baisch (56) gebruikt een 1 Va C-M- dikke waslaag om het rectum te beschutten. Van Amerikaansche zijde o a. door Janeway (57) wordt composition aanbevolen. Er moet verder gezorgd worden, dat blaas en rectum leeg zijn, daar wanneer deze gevuld zijn, de afstand tot het radium verkort wordt. Ook heeft de inhoud van het rectum beteekenis door secundair-straling.

Daar de hoofdoorzaak der darmbeschadigingen echter in de te hooge doseering lag, werd al spoedig in verschillende klinieken tot een meer middelmatige dosis overgegaan. Wat betreft dosis en applicatietijd worden twee methoden gevolgd n.1.: groote dosis gedurende langeren tijd geappliceerd met groote intervallen, of kleine dosis gedurende korten tijd geappliceerd met korte intervallen. In de hier volgende tabel is de doseeringsmethode van eenige klinieken aangegeven.

iste Methode.

Dosis per keer appl. tijd in interval in

in mgr. ra. zout. uren. weken.

Bumm (50) 100 24 2 3

Baisch (58) 100 24 2—3

Döderlein (55) 5°—300 24 2—4

2de Methode.

F Dosis per keer appl. tijd in aantal beh.

in mgr. ra. zout. uren.

Heiman (48) 20 12—24 3 p. week.

Adler (45 ) 29—5° 12 5 » n

Werner (59) 4°—7° ^—14 3 5 » »

Recasens (60). ...... 30—70 10 18 5 6 „

Sluiten