Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in de vagina. Bij 33 collumcarcinomen, waar recidief optrad, werd dit in 18 gevallen alleen in de parametria gevonden, terwijl vaginaal alles goed bleef. Hij schreef dit toe, aan het niet diep genoeg reiken van het radium. Baisch (56) past sinds 1917 radium gecombineerd met Röntgenbestraling toe. Hij vond met radium alleen slechts goede resultaten bij beginnend carcinoom, dat tot de portio beperkt was. Seitz en Wintz (80) zagen met radium alleen geen blijvende resultaten. Hun hoeveelheid radium was niet groot genoeg om op grooten afstand te bestralen en zoo een voldoende dosis in de diepte te verkrijgen. Van 1915 af passen zij gecombineerde bestraling toe. Heynemann (81) zag met radium alleen geen enkel geval genezen. Hij vond wel dat alleen voor vaginale bestraling het radium boven Röntgenbestraling te verkiezen was, omdat de applicatie van radium zooveel gemakkelijker is dan de vaginale Röntgenbestraling. Ook Opitz (82), Flatau (76), Menge (64), Recasens (83) en Bergonié en Spéder (84) passen gecombineerde bestraling toe. Krönig heeft steeds uitsluitend met radium bestraald. Hij beschikte echter over 500 mgr. radium en appliceerde dit op grooteren afstand. Kehrer(52) is een groot voorstander van radium. Het hoofdargument van Bumm, Seitz en Wintz, Opitz e.a. tegen radium, dat het aan de oppervlakte te sterk en in de diepte te gering werkt is volgens hem te voorkomen, door het radium op wat grooteren afstand te appliceeren. Hij wijst er op, dat de hoeveelheid te appliceeren radium afhangt van de stralengevoeligheid van den tumor. Bij carcinoom met geringe stralengevoeligheid, waar zoo'n hooge dosis radium zou moeten worden gegeven, dat daardoor het rectum gevaar loopt, acht hij een combinatie van radium en Röntgenbestraling aangewezen. Hüssy (85) is een van de weinigen, die met radium alleen beter resultaten zag dan met radium en Röntgenbestraling of met Röntgenbestraling alleen. In verschillende Amerikaansche klinieken wordt nogal eens uitsluitend radium gebruikt. Goede resultaten bereikten hiermee o.a. Janeway (57), Schmitz (86), Clark (87).

Sluiten